ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ

Oι μαθητές μπορούν να βρουν εδώ την απαραίτητη εκπαίδευση και καθοδήγηση για τα φιλολογικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 • Βοήθεια στη μελέτη των μαθημάτων,
 • Βοήθεια στη γλώσσα,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • Αρχαία Α’ γυμνασίου, Β’ γυμνασίου, Γ’ γυμνασίου,
 • Νεοελληνική γλώσσα Α’ γυμνασίου, Β’ γυμνασίου, Γ’ γυμνασίου,
 • Νεοελληνική λογοτεχνία Α’ γυμνασίου, Β’ γυμνασίου, Γ’ γυμνασίου

ΛΥΚΕΙΟ

 • Αρχαία ελληνικά γενικής παιδείας Α’ λυκείου, Β’ λυκείου, Γ’ λυκείου
 • Αρχαία ελληνικά προσανατολισμού / κατεύθυνσης Β’ λυκείου, Γ’ λυκείου,
 • Νέα ελληνική γλώσσα Α’ λυκείου, Β’ λυκείου, Γ’ λυκείου,
 • Νεοελληνική λογοτεχνία γενικής παιδείας Α’ λυκείου, Β’ λυκείου, Γ’ λυκείου
 • Νεοελληνική λογοτεχνία κατεύθυνσης Γ’ λυκείου,
 • Ιστορία γενικής παιδείας Α’ λυκείου, Β’ λυκείου, Γ’ λυκείου
 • Ιστορία κατεύθυνσης Γ’ λυκείου
 • Λατινικά κατεύθυνσης Γ’ λυκείου

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε
τους στόχους & τις ανάγκες σας.

[email protected]

+306936976098

Copyright © Academia School. All rights reserved. Developed by Anastasia